200 ОУ „Отец Паисий“ в с. Лозен стана част от „Яко е да си еко“

200 ОУ „Отец Паисий“ в с. Лозен се включи в мащабната кампания „Яко е да си еко“ на Министерството на околната среда и водите. Децата с интерес изгледаха двата видеоурока за въздуха и за отпадъците и отговориха правилно на въпросите от забавната ековикторина. В събитието се включиха ученици от 3., 4. и 5. клас…Вижте пълната Прочети >>>

Необходими документи за прием

Тук можете да разгледате и разпечатате всички необходими документи за прием в 200 ОУ „Отец Паисий“ Лозен. Заявление за прием в 1ви клас – 2017г. Заявление за прием в 2-7ми клас – 2017г. Заявление за прием в подготвителна група – 2017г. Декларация за личните данни .  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В 200 ОУ „Отец Паисий”

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила имат за цел да регламентират реда за изпълнение на произтичащите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) функции на администрацията на 200 ОУ „Отец Паисий“, в качеството на възложител. (2) Регламентираните в настоящите вътрешни правила правомощия, функции Прочети >>>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В 200 ОУ „ОТЕЦ ПАИСЙ“, ЛОЗЕН

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Вътрешните правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача /ПК/, който съгласно чл. 226 от ЗОП представлява обособена част от електронната страница на 200 ОУ „Отец Паисий“, /училището/ или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. Чл.2. С настоящите вътрешни правила се определя редът, по който се извършва изпращането Прочети >>>

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 200 ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“  За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година  І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО    Кратки исторически данни: ……………………………………………………………………………………………..   Учебна година Брой ученици Брой паралелки 2015/2016 157 8 +1 ПГ 2014/2015 147 8+1 ПГ 2013/2014 144 8+1 ПГ 2012/2013 147                   8+1 ПГ   През същите Прочети >>>