ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В РИСК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Предоставяме информация от ДЗАД за възможните алтернативни канали за подаване на сигнал за дете в риск са по телефон, по електронен път, чрез Български пощи или чрез посеВъзможните алтернативни канали за подаване на сигнал за дете в Прочети >>>

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)

       Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Линията е възможност за всички – както за децата, така и за възрастните. Чрез нея те получават информация и психологическа подкрепа от Прочети >>>