С Ъ О Б Щ Е Н И Е за родителите на учениците, приети в I клас за учебната 2020/2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с удължаването на извънредното санитарно положение с решение на Министерския съвет от 24.06.2020 г. и ограниченията за събиране на хора ви уведомяваме за следното: 1. Родителска среща с вас ще бъде проведена в първите дни на месец септември 2020 г., преди започването на учебната година. На срещата ще ви бъде предоставена Прочети >>>