За РУО – Сoфия-град Нормативни актове и документи Изпити и прием на ученици Административно обслужване За потребителя Работа Регистри Контакти Сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Коледна ваканция

Уважаеми ученици и родители,   Съгласно Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на МОН, ви уведомяваме, че за периода 24.12.2022 г. до 02.01.2023 г. , включително учениците са в  Коледна ваканция . Очакваме ги на училище на 3 януари 2023 г. – вторник с часове, съобразно утвърденото седмично разписание. Желаем на всички светли празници и весело Прочети >>>