Уважаеми родители

Уважаеми родители,

Напомняме ви кои дни през месец май 2018 година ще бъдат неучебни :

– 7 май, понеделник – КТ, чл. 154, РМС № 754/08.12.2017 г. на МС

– 21 май и 23 май – НВО за учениците от VII клас, Заповед № РД 09 – 4131/29.08.2017 г. на МОН

– 24 и 25 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, Заповед № РД 09 – 4130/29.08.2017 г. на  МОН

  • На 22 май ще се проведе ученическа екскурзия с учебна цел по повод отбелязването на Деня на славянската писменост с посещение на културните забележителности и Национален исторически музей – Решение на ПС с протокол № 10 /22.04.2018 г.
  • На 01.06.2018 г. тържествено ще бъдат връчени свидетелствата за завършване на учениците от начален етап на основно образование – I, II, III и IV клас