Уважаеми родители

Съгласно Годишния план за дейността на училището, съгласно Решение на Педагогически съвет на 200 ОУ, Протокол № 10 / 23.04.2018 г. и доклад до Началника на РУО Изх. № 481 / 24.04.2018 г. ви информирам, че на 22.05.2018 г., вторник, ще се проведе еднодневна екскурзия на учениците до Националния исторически музей забележителностите на гр. София. Пътуването ще бъде  организирано с лицензирана фирма за ученически пътувания „Громатур“ и ще бъде на стойност 18,50 лв.с включена такса за посещение на обекти. Необходимо е учениците да си носят със себе си  суха храна. Екскурзията е в изпълнение на плана за запознаване с културните и историческите забележителности на България и е посветена на отбелязването на Деня на Славянската просвета и култура.

Тръгване – 9,30 ч.от училище.

Пристигане до 16,00 ч.

Маршрут: Лозен – НИМ – Камбаните – център на гр. София с автобусна и пешеходна обиколка на забележителностите.