Театър „Зеброландия”

На 19 април бе изнесена театралната постановка „Зеброландия”. По артистичен начин децата от начален етап надградиха знанията си по безопасност на движението по пътищата. Преговориха правилото „поглеждаш наляво, после надясно, после пак наляво и тогава пресичаш, без да тичаш!”. Играха по класове на пътеката тип „зебра”. Съобразяваха се с автомобила „Лурди”, приятел на зебрата, който все пак не успя да предизвика произшествие.
Знанията за спазване на правилата по пътищата и съобразяването с пътната обстановка са от ключово значение за опазването на живота и здравето на децата. Училището съдейства за усвояването на тези знания, както в часовете на класния ръководител и по БДП, така и по забавен начин. Децата „поправяха” постоянно грешащата зебра, сред музика и смях затвърждаваха правилата, които трябва да се спазват на пътя от участниците в движението.