СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с възможността учениците да бъдат застраховани групово ви уведомяваме, че утре, 06.10.2020 г. на учениците ще бъдат раздадени декларации, които ви молим да попълните, според вашето желание – желаете или не желаете, вид застраховка, сума. Молим, в срок до четвъртък, 09.10.2020 г., вкл. да ни върнете декларациите обратно, за да сключим договор със застрахователната компания в началото на другата седмица.