Съобщение

Уважаеми родители на учениците от II, III и IV клас,

Напомняме ви, че ползваните от учениците учебници следва да бъдат върнати на класните ръководители в четвъртък, 31.05.2018 г. или най-късно в петък – 01.06.2018 г.