СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 07.11.2023 г. от 12.30 ч. в Актовата зала ви каним на тържеството, с което ще отбележим 145-годишнината от основаването на нашето училище – 200 ОУ „Отец Паисий”.
За екипа, ръководството и за учениците ще бъде удоволствие и чест да споделим заедно празника!