СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ на учениците в първи клас през учебната 2020/2021 г.,

Информираме ви, че служебните бележки ще бъдат продължат да бъдат издавани, считано от 24.08.2020 г., понеделник.