СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

във връзка с графика на учебното време и честването на официалния празник на Република България – 22.09.2019 г.

– Понеделник 23.09.2019 г. – Ден на независимостта е неучебен ден.
Учениците да се явят за учебни занимания на 24.09.2019 г. – вторник, с учебници и пособия, съгласно седмичното разписание.