СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно писмо на РУО1-25364/03.09.2019 г. и писмо на СРЗИ 14-944/2/ 29.08.2019 г. в срок до три дни от началото на учебната година следва да представите на класните ръководители бележки от личните лекари за имунизационния статус на вашите деца с цел превенция на тяхното здраве.