СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На основание чл. 208, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование от учебната 2019/2020 година 200 ОУ „Отец Паисий” преминава изцяло на комуникационен режим с вас чрез ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК.
Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще се получава чрез електронния дневник, оценките, отсъствията и бележките на учителите в който ще можете да проверявате от личните си електронни устройства. В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученически книжки – т.н. бележници.
Съгласно чл. 172, ал.1, т.7 от Закона за предучилищното и училищното образование, необходимостта от ученическа лична карта ОСТАВА, защото това е документ за легитимация на ученика – т.е. необходимо е да закупите лична карта.

От ръководството