Съобщение

Уважаеми родители,

В 200 ОУ са предприети мерки, съгласно Заповед на МОН, която качваме за ваше сведение на сайта на училището.

Не се допуска излизане на учениците навън, проветряването става по график, подовете се измиват допълнително със специализирани препарати с цел преодоляване на вредните последствия от замърсяването на въздуха.РД09-3946