СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с честването на 140 – годишнината от основаването на 200 ОУ „Отец Паисий“ денят  22.11.2018 г. – четвъртък е неучебен, но присъствен ден за учениците от 200 ОУ .

Учениците от всички класове да се явят в 12,30 ч. в класните си стаи и да отидат в актовата зала под ръководството на класните си ръководители, за да присъстват на празничния концерт от 13,00 ч.

На празничния концерт от 13,00 ч.  са поканени да присъстват родители и близки на учениците.

Учениците – участници в празничния концерт да се явят в 10,30 ч. на 22.11.2018 г. в училищната сграда за репетиция.

Родителите на отсъстващите на 22.11.2018 г.  ученици са длъжни да представят медицински документ по уважителни причини.

Учениците да се явят на 23.11.2018 г. – петък, с учебници и пособия, съгласно седмичното разписание.