СМТ 2018

На 14.12.2018 г. бе връчена грамота на Яна Стоянова от II клас за участието й на Софийския математически турнир, с която се удостоверява признание за постиженията й в областта на математиката. Отново поздравяваме Яна, нейните родители и класния й ръководител г-жа К. Ангелова за труда, упоритостта и стремежа към успех, доближаващ всяко дете към сбъдването на мечтите му!