Родителска среща за бъдещите първокласници

Ще бъде проведена родителска среща за бъдещите първокласници през 2024-2025 учебна година.
Дата: 11.06.2024г.
Час: 18:00ч.