Район за прием в първи клас на 200 ОУ

СТОЛИЧА ОБЩИНА

с. Д. Лозен, район Панчарево

 район за прием на ученици 1 клас в 200 ОУ „Отец Паисий“