ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

Уважаеми родители и ученици,

цялата налична информация за графика на дейностите по прием на ученици след седми клас, се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.