ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Уважаеми родители,

Приканваме тези от вас, чиито деца са приети на 27 май 2022 г. да дойдат в училището, за да запишат своите деца – етаж 2, кабинет № 13, секретариат. Срокът за записването е петък, 03.05.2022 г.

Молим останалите родители, които кандидатстват да влязат отново в системата и да подадат документите за следващото класиране.