Прием в първи клас през учебната 2018/2019 г.

Скоро започва кампанията за подаване на документи за записване на ученици в подготвителен и в първи клас за учебната 2018/2019 г. в 200 ОУ „Отец Паисий“. За учениците в подготвителен клас ще бъде необходимо родителите да се регистрират в електронната система на Столична община. За учениците, чиито родители желаят да бъдат записани в 200 ОУ ще бъде необходимо да подадат заявление в училището, считано от 16.04.2018 г. в канцеларията на училището.
За улеснение на родителите тук публикуваме линк към документа, издаден от Столична община за системата на прием в общинските училища:
Система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на област София-град:

                   https://council.sofia.bg/documents/20182/599819/R-83-PR+1%2C+2%2C+3-1.pdf/70754971-067f-42f9-9ffc-6c4dd4a76800

 

За улеснение на желаещите да подадат документи от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. публикуваме и образеца на заявление за кандидатстване в първи клас.

Заявление 1 клас