Превенция на агресията

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията

Приложение 1 - Карта на услугите
Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги
Приложение 3 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуацииПриложение 4 – Добри практики