ПОСЕЩЕНИЕ НА БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА НА БАН

Уважаеми родители и ученици,
публикуваме писмо на РУО с покана.

Посещение на Ботаническата градина на БАН
април 25, 2024
Изх. № РУО1-13477/25.04.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 13255/ 24.04.2024 г. Ви уведомявам, че на 27 и 28 април 2024 г. Ботаническата градина към БАН ще бъде отворена за посетители от 10.00 до 16.00 часа. Тема на събитието ще бъде „Кухненската“ градинка, а на 27.04.2024 г. от 11.30 ч. ще има демонстрации на икебана.
Входът за тези 2 дни ще бъде безплатен.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО