ОБУЧЕНИЕ

за предпрофесионално, професионално и личностно развитие в 200 ОУ „Отец Паисий”

На 10.12.2018 г., на 11.12.2018 г. и на 13.12.2018 г. в училището се провеждат групови обучения за учениците от първи до седми клас и индивидуална диагностика на учениците от шести и седми клас от пециалисти към Центъра за професионално и личностно ориентиране към Столична община. Целта на обучението и диагностиката е още в ранна възраст у учениците да бъдат формирани нагласи и визия за предстоящото им ориентиране към бъдеща професия. В класовете бяха представени мултимедийни презентации и разяснения от лекторите – специалисти от Центъра. Диагностиката включваше близо 100 въпроса, чрез отговорите на които програмата определя заложбите, дарбите, потенциала и сферата на интересите на всеки ученик – индивидуално. В проценти програмата изчисляваше насочеността в знанията и компетенциите на учениците – дали по-силната им страна е в сферата на хуманитарните науки, в природо-математическата сфера или в областите на спорта и изкуствата. Тази информация е изключително полезна за родителите, тъй като биха знаели със сигурност къде да подпомогнат детето си при насочването за кандидатстване след основно образование. Информацията е полезна и за учителите, тъй като ще знаят по кои предмети да обърнат по-специфично внимание на учениците. Учениците задаваха въпроси, а за повече информация за тях и родителите им бе предоставен електронния адрес на сайта на Центъра за професионално и личностно развитие: orientirane.mon.bg. На този сайт всеки родител може да получи изключително полезна информация относно видовете професии, училищата, в които могат да се придобият, специалностите и т.н. Центърът предлага и консултиране на място на адреса, посочен в раздел „контакти” на сайта.

За родителите на всички ученици, които желаят да получат информация ръководството на училището е осигурило беседа със специалистите от Център, която ще се проведе през месец януари. Конкретната дата и час ще бъдат публикувани на сайта през месец януари.

bdr