Национална програма „Отново заедно“

         „Документи за родители, чиито деца кандидатстват по Национална програма „Отново заедно“ за безплатен отдих на море.
         Уважаеми родители,
          Можете да свалите документите – заявление и декларация и да ги попълните, подпишете и да ни ги изпратите сканирани с подпис. В писмото си, освен попълненото заявление можете също да прикачите и документите, удостоверяващи обстоятелствата по трите критерия за кандидатстване – напр. ТЕЛК – решение, служебна бележка за доходите на единия, или на двамата родители за срок от 1 г. назад, бележка зот Бюрото по труда при статут на безработен и др.
          Срок за кандидатстване – 05.07.2021 г., 17.00 ч.

 

Deklaracia otnovo zaedno (

ZAIAVLENIE za Otnovo zaedno