НАСТОЯТЕЛСТВО

От 2007 година към училището активно функционира Училищно настоятелство  при 200 ОУ „Отец Паисий“

Председател: Янка Панайотава