„Моята зелена София“

В края на месец декември приключиха доставките по спечеления проект „Моята зелена София“, по който бяха засадени множество растения – ириси, лалета, чимшири, туи и други. Очакваме пролетта и лятото, през които ще се усети красотата на природата, носена от много декоративна зеленина. Стремежът на ръководството и екипа на 200 ОУ е да превърне училищния двор в красиво място за отмора на гражданското общество и желано място за нашите деца.