Коледен концерт

Дългоочакваното и старателно подготвяно представление преди коледната ваканция – Коледният концерт се проведе в празнична атмосфера в препълнената Актова зала на училището на 20.12.2018 г. Присъства и представителят на Кмета на р-н Панчарево г-н- Д. Сичанов – г-жа Емилия Василева от отдел „Образование”. Всеки клас се бе постарал да се представи с най-хубавото изпълнение. Момчетата от първи клас с ръководител г-жа К. Николова изиграха жизнерадостен танц на джуджетата и получиха множество овации. В изпълнението на второкласниците на г-жа К. Ангелова оживя познатата песничка за Шаро и снега, а третокласниците, репетирани от г-жа В. Косакова изпълниха драматизирана песен за непослушните животни. Учениците от четвърти клас с ръководител г-жа Г. Митова пожелаха да направят театрален портрет на онези деца, на които Дядо Коледа със сигурност няма да донесе подарък и затова в римувани стихове представиха „Макс и Мориц”. На сцената въздействащо и запомнящо се представление „Коледари”сътвориха петокласниците, подготвени от г-жа М. Кочияшева, а шесоткласничките на г-жа Н. Николова показаха уменията си в съвременните танци под бурното одобрение на съучениците си от всички класове. Мажоретките под ръководството на г-жа Д. Йорданова отново блеснаха с енергично съчетание, а изпълнителите от вокална група „Звънче” с ръководител Ц. Велева и танцов състав „Веселие” с ръководител Цв. Генчева и корепетитор В. Петкова за пореден път докоснаха сърцата на зрителите с уменията си да представят български песни и танци. Водещите Ивайла и Никола бяха усмихнати и на ниво – шегуваха се, общувайки с публиката и участниците. С удоволствие обявиха участието на г-жа Цветелина Генчева – директор на училището в ролята й на своеобразен Дядо Коледа, защото дойде време и за награди. По предложение на учителите и класните ръководители, с Решение на Педагогическия съвет и положително становище на Обществения съвет и на Училищното настоятелство г-жа Генчева награди изявени в областта на учебната дейност и активните в училищния живот, ученици с предметни награди и грамоти. Най-изявените от тях: Мартин от I клас, Яна от II клас, Андреа и Михаела от IV клас бяха отличени за издигане на престижа на училището в областта на знанието и творчеството. Концертът бе закрит от седмокласниците с ръководител г-жа М. Митова, които показаха любовта към италианския език с невероятно и завладяващо изпълнение на песента „Мария”.
Краят на концерта бе посрещнат с нестихващи аплодисменти и въпросите на малките изпълнители: „Кога отново ще имаме концерт?”. Този въпрос е и най-голямата ни награда, защото доверието и удоволствието от общуването между ученици, учители и родители съгражда възможности за бъдещето на всички тези деца с блеснали погледи и творческа енергия!