Заповед във връзка с организацията на дейностите и критериите за прием на ученици в подготвителен, в първи клас и в пети клас за учебната 2018/2019 г

Заповед прием