„Заедно в час“

200 ОУ работи по проекта „Заедно в час“ за развитие на млади учители, по който в училището работи младият учител Калин Георгиев – класен ръководител на 2 клас.