ВАЖНО!

  Уважаеми родители,
                      Уважаеми членове на училищната общност,
                      Последствията от разразилата се криза в условията на обявеното извънредно положение за съжаление довеждат до поява на случаи, в които деца от 200 ОУ биват застрашени от липса на интернет – свързаност и невъзможност да им бъде осигурена храна, тъй като родителите им остават без работа или имат само по един родител, който да се грижи за тях. Директорът на училището, учителите, Училищното настоятелство и Общественият съвет обединиха своите усилия да се подпомогнат най-нуждаещите се членове на училищната общност. Създаден бе и-мейл на настоятелството и съвета, където да изпращате вашите сигнали за необходимост от помощ и чрез средства или чрез храни, мебели, обзавеждане и т.н. След проведено съвместно заседание на директора с УН, ОС и Педагогическия съвет с протокол бе решено със средства от училищното настоятелство, дарителство и взаимоподпомагане да създадем организация, с която да помогнем на децата и родителите им, които са част от общността на 200 ОУ. В прикачения файл можете да прочетете реда и условията за кандидатстване за попомагане и за видовете помощ, която сме в състояние да предоставим. За да се свържете с нас, за да поискате или да предоставите помощ можете да се свържете с нас на следните контакти:
                     . С директора на училището Цветелина Генчева – на тел.: 0884 80 17 67;
                       С председателя на Обществения съвет Георги Цанев – на тел.: 0894 55 63 93;
                       С представителя на Училищното настоятелство Ангела Николова – на тел.: 0888 46 46 55;
                       Можете също да изпращате съобщенията си на следния мейл: unos200@abv.bg или на мейла на училището: bs200lz@abv.bg
                       Ако смятате за по-подходящо – можете да се обърнете към класните ръководители на вашите деца, които ще ви дадат подробна информация как да подадете заявление за подпомагане по електронен път или физически – в сградата на училището с написано на ръка заявление.
                        Водени от мисълта, че в трудни времена се познава степента на цивилизованост на едно общество бихме искали да изкажем благодарността си за вашата съпричастност, за доверието към нас, за подкрепата – материална и финансова, която вече предоставихме на няколко най-засегнати дечица и семействата им и на всички – учителите в училището, непедагогическия персонал, бивши ученици, управители на фирми, заместник-кмета на район Панчарево г-жа Христова, кметът на район Панчарево г-н Гюров, управителят на магазина на ЦБА г-жа Михайлова, председателя на гражданското сдружение „Лозен помага“ г-ца Тодорова, доставчиците на интернет – услуги в Горни и Долни Лозен, родители на ученици от училището и на всички останали, които предложиха съмишлието си.
                         Отчетността за получените средства – финансови и материални се удостоверява чрез вносна бележка в два еднообразни екземпляра към УН – по една за всяка от страните и дарителски лист – на същия принцип. Всяка седмица до края на извънредното положение и в края на бюджетната година тук, на сайта ще ви информираме какви постъпления са били събрани и за какво са били предоставени. Имената на реципиентите, съгласно Закона за защита на личните данни, както и по етични съображения ще бъдат представяни само с инициали.
                         За сведение на родителите и всички, четящи нашия сайт предоставям информация, публикувана от Главна инспекция по труда: Ако наето по трудов договор, лице бъде освободено в неплатен отпуск то може да бъде наето на друга работа след регистрация в Бюрото по труда, защото по същество не полага труд по основния си договор. Ако някой от членовете на семействата на нашите деца бъде освободен от работа можем да предложим съдействие за намиране на трудова заетост чрез съответните легитимни органи.
                         В случай, че имате препоръки, предложения, ако искате да изразите мнение или да отправите въпрос – моля, не се колебайте да ни пишете или да ни се обадите на посочените контакти.
                         Имаме една-единствена цел – да бъдем полезни, осигурявайки свързаност за протичането на електронното обучение на всяко наше дете и физическото му здраве, включително чрез подпомагане на родителите на детето. Предприемаме тази инициатива в интерес на непрекъснатостта на образоването на децата в 200 ОУ – нашето бъдеще. Бъдете здрави! Заедно ще успеем!
                         Цветелина Генчева
                         Директор на 200 ОУ
                         „Отец Паисий“