Аварийна ситуация

На 27.04.2018 г., петък, в училището се проведе задължителното, съгласно Заповед №8121-з-647/2014 г. на РСПБЗН, второ за учебната година, проиграване на аварийна ситуация: „пожар”. В учебната тревога участваха БЧК и органите на 7-ма столична противопожарна служба. В коридора на втория етаж бяха поставени бутафорни дим-генератори, използвани във филмовата индустрия, а учениците се евакуираха под ръководството на учителите много бързо и без паника: учениците от начален етап – за 1 минута, а от прогимназиален – за по-малко от две минути. Всички се събраха на най-безопасното място за евакуиране – северната част на двора, където на зелената площ бе организирана и площадката на санитарния пост. Учениците от 6 кл. в отбора към БЧК изнесоха „пострадало” момиче от втория етаж. Бързо подпъхнаха одеяла и шинираха крака й. Огнеборците изнесоха друго дете, което се беше „изплашило” и останало в класната си стая. М.ф. Ю. Димитрова изнесе беседа по първа помощ и показа на учениците как да окажат такава, ако се налага. Директорът Цв. Генчева обобщи резултатите от отиграването на аварийната ситуация като подчерта, че придобитите знания и умения ще помогнат на учениците да съумеят да съхранят живота и здравето си при необходимост. На всички ученици беше предоставена възможност да „гасят пожар” с пожарогасител или пожарникарски маркуч с вода, а на седмокласниците – да седнат в пожарната кола. След края на заниманието всички ученици оживено коментираха един с друг, споделиха радостта си и непрестанно повтаряха, че е било толкова интересно! Може би заради това, искрено и спонтанно с бурни овации поздравиха  комисар Доканин и пожарникарите му, както и служителите на БЧК. От тяхно име и от името на ръководството на 200 ОУ „Отец Паисий” и учителите още веднъж поздравяваме и благодарим за съдействието на комисар Доканин и директора на Националния учебен център на БЧК Наско Стефанов. До нови срещи – с тези думи всички се разделиха.