Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001   Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз Прочети >>>

Участие в национален конкурс „Магията на кукерската маска – Да прогоним злото, да бъдем по-добри“

СКЪПИ РОДИТЕЛИ, За нашите ученици изминаха няколко вълнуващи дни, дни на творчество, на фантазия и на забавление, дни, прекарани в работа в екип – работа с приятели. Затова се радваме да споделим с вас историята на творческия процес, който беше колкото Прочети >>>

Спортен проект

И през настоящата учебна 2017/2018 година 200 ОУ работи по проекта към Столична община за развитие на спорта, чрез който е възможно обогатяването на материалната база със спортни пособия за осъществяване на по-високо ниво на обучение по физическо възпитание и спорт.