bty

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Състав на Обществения съвет при 200 ОУ „Отец Паисий“ Председател: Камелия Янкова Членове: 1. Татяна Александрова 2. Ангелина Матейна – Михалкова 3. Емилия Василева