Театър „Зеброландия”

На 19 април бе изнесена театралната постановка „Зеброландия”. По артистичен начин децата от начален етап надградиха знанията си по безопасност на движението по пътищата. Преговориха правилото „поглеждаш наляво, после надясно, после пак наляво и тогава пресичаш, без да тичаш!”. Играха по класове на пътеката тип „зебра”. Съобразяваха се с автомобила „Лурди”, приятел на зебрата, който Прочети >>>