СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

“ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Както вече Ви информирахме, от 1 февруари 2024 г. Министерският съвет прие промени в правилата за пътуване с обществения транспорт, според които децата между 7 и 14 ненавършени години могат да получат безплатни карти за градския транспорт. С тях децата могат да пътуват, както в София, така и в останалите градове от страната.

В предходен имейл отправихме към Вас молба да ни помогнете да разпространим тази новина сред родителите, като споделите информация на сайта на Вашето училище или чрез други подходящи комуникационни канали.

Също така, Ви попитахме за възможност за поставяне на плакати на стратегически места в учебното заведение, за да достигне информацията до повече родители и ученици.

За улеснение, Ви молим да отразите Вашето съгласие или несъгласние за поставяне на информационни плакати в тази анкета:

КЪМ АНКЕТАТА

Благодарим за съдействието!

С уважение,

Екипът на сектор „Връзки с клиенти“

„Център за градска мобилност“ ЕАД

e-mail: marketing@sofiatraffic.bg

Тел. за контакт: 02/4049964