УЧИЛИЩА ГНЕЗДА ЗА КАНДИДАТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

запознавам ви със Заповед №РД01-258/05.06.2020 г. на РУО – София-град, за училищата приемащи заявления на ученици за участие в първи и трети етап на класиране.Училища гнезда-Заповед