УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

С писмо, вх. № 46/26.09.2018 г. „Софийска вода” информира 200 ОУ „Отец Паисий”, че на 04.10.2018 г. от 9.00 ч. до 19.00 ч. на територията на с. Лозен ще бъдат извършени ремонтни дейности на водопреносната система, които ще засегнат снабдяването с вода на училището. Във връзка с тази информация и необходимостта за спазване на изискванията на здравните власти, както и съгласно Годишния план за дейността на 200 ОУ на 04.10.2018 г. за учениците се организира еднодневна екскурзия с учебна цел до Рилския манастир. По този повод на 03.10.2018 г. от 17.00 ч. в актовата зала на училището ще се проведе родителска среща.
С учениците, които няма да пътуват на 04.10.2018 г. от 8.00 ч. ще се проведат учебни часове с намалена продължителност. Присъствието на учениците е задължително, а ако има уважителни причини за отсъствие, то те се проверяват, съобразно Механизма за отсъствията след представяне на медицински или друг основателен документ.
След обяд на 04.10.2018 г. няма да се провеждат учебни занимания в групите за целодневна организация на деня.