Уважаеми родители

Съгласно Годишния план за дейността на училището на 27.04.2018 г., петък в 200 ОУ ще се проведе проиграване на аварийна ситуация „пожар“. В заниманието ще участват 7-ма РСПАБ и БЧК с цел повишаване на практическите знания на учениците. Ще бъдат използвани бутафорни дим-генератори, носилки, шини, комплекти за първа долекарска помощ. На учениците ще се представи възможност да използват противопожарни уреди и да дават първа долекарска помощ.