СЪОБЩЕНИЕ

   СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
                      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
                       Във връзка с приключването на учебната 2019/2020 г. ви запознаваме със заповед на директора на училището с реда и организацията за връчването на удостоверенията за завършен клас. Тъй като на 01.06.2020 г. от МОН е предвидено участие на квестори от 200 ОУ в ДЗИ събитието ще се проведе на 02.06.2020 г. – вторник. ЗаповедРД09-210