СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 18.02.2023 г., събота от 9.00 до 13 ч. в Актовата зала на 200 ОУ ще се проведе среща – дискусия с гост- лектор Младен Владимиров. Той е един от най-добрите училищни психолози в България, с богата практика и изключителната способност да представя общуването между децата, техните родители и учителите по атрактивен начин. За да напредват децата трябва да срещат разбиране и подкрепа от нас, възрастните. Точно това – стъпките в тази посока ще ни представи Младен. Най-напред ще говори – до 10.30 ч, после ще има кафе-пауза, а от 11 до 13 ч. ще обсъждаме, ще работим в групи и ще задаваме въпроси.

Тази

Колегията на 200 ОУ кани всички вас, скъпи родители заедно да осъществим още стъпки към осъществяването на целта децата ни да бъдат успешни.

Очакваме ви!