Столична община, във връзка с безплатна програма за развитие на родителската компетентност на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители