Спортен проект

И през настоящата учебна 2017/2018 година 200 ОУ работи по проекта към Столична община за развитие на спорта, чрез който е възможно обогатяването на материалната база със спортни пособия за осъществяване на по-високо ниво на обучение по физическо възпитание и спорт.