Свободни места в 200 ОУ

 

200 Основно училище „Отец Паисий”

с. Лозен, район Панчарево, общ. Столична, обл. София – град, ул. Иван Пешев №1, e-mail bs200lz@abv.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Свободните места за ученици в 200 ОУ “Отец Паисий” – с. Лозен

 

Във връзка с чл. 104, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование 200 ОУ „Отец Паисий“ – с. Лозен обявява следните свободни места за учениците към 10.07.2022г. за учебната 2022/2023 г.:

 

 

ПО РЕД

 

КЛАС

 

СВОБОДНИ МЕСТА

1 I А 13
2 IІ А 6
3 IІІ А 12
4 IV А 4
5 V А 4
6 VІ А 7
7 VІІ А 13


a-ucenici-km-07072022-g