Родителска среща

Уважаеми родители,

на 15.05.2018 г.,  /вторник/ от 17,30 ч. ще се проведе родителска среща в 200 ОУ „Отец Паисий“.