ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,
Приканваме тези от вас, чиито деца са приети да дойдат в училището, за да запишат своите деца – етаж 2, кабинет № 13, секретариат. Срокът за записването е петък, 17.05.2022 г.
За децата с ЕГН не се изисква удостоверение за адресна регистрация.