Почетното II място завоюваха учениците от 5ти клас в състезанието „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“

Учениците от 5. клас, придружени от г-жа Инспектор Бакалова и класния им ръководител Данина Радева, взеха участие в мероприятие, организирано от ГДНП под надслов “Ваканция, здравей! Да играем безопасно!”. Учениците се състезаваха във викторина и се класираха на II място, сред осем отбора и се представиха забележително! Поздравяваме ги за успеха!

II място за нашите петокласници в състезание към ГДНП

За повече снимки, моля кликнете на посочения линк.

Участия в състезания и конкурси