ПОДГОТОВКА за реакция при кризи

На 10.10.2018 г. минути преди голямото междучасие звънецът започна да бие неспирно. Обявено бе началото на отиграване на аварийна ситуация в 200 ОУ – пожар с обгазяване. За по-малко от 4 минути учениците бяха евакуирани на двора, преброени от класните си ръководители и позиционирани в готовност за посрещане на огнеборците. Разбира се, че нямаше аварийна ситуация, а игрова ситуация, в която учениците придобиват знания, умения и компетенции, които да приложат в случай, че има действително застрашаване на живота и здравето им. В часовете на класния ръководител предварително бяха обучени и инструктирани за неотложните действия като покриване на носа и стата с влажна кърпа, за това, че не бива да се създава хаос и паника при евакуирането, както и кои изходи от аварийната схема да бъдат използвани от всеки клас като се даваше предимство на малките ученици. На двора директорът г-жа Цв. Генчева изнесе традиционното кратко слово за ползата от тренировките, които в момент на риск биха били от полза на всеки ученик през целия му живот.