ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Състав на Обществения съвет при 200 ОУ „Отец Паисий“

Председател: Камелия Янкова

Членове: 1. Татяна Александрова

2. Ангелина Матейна – Михалкова

3. Емилия Василева